• Aangepast.jpg
  • front.jpg
  • voorkant.jpg
  • zijkant.jpg
  • raam.jpg
  • kerkzaal.jpg
  • bovenzaal.jpg
  • opzij.jpg
Evangelische Genade Gemeente

Korte geschiedenis:

Reeds vele jaren biedt “Koetshuis de Boom” plaats aan een internationale christelijke geloofsgemeenschap. De eerste geloofsgemeenschap genaamd Good News Christian Fellowship (GNCF) was van augustus 1976 tot ca 1996 in Huize de Boom gevestigd. In die tijd werd het Shalom House (Huis van Vrede) genoemd en alle activiteiten vonden daar plaats. GNCF werd gesticht door het Nederlands-Amerikaanse echtpaar Hans en Cheryl Cornelder en richtte zich in de eerste plaats op Amerikaanse piloten van de USAF “Camp New Amsterdam” op het voormalige vliegveld Soesterberg. Daarnaast waren de internationale studenten van PTC+ een doelgroep. Ongeveer 30% van de regelmatige bezoekers bestond uit Nederlanders. In Huize De Boom werden elke zondag samenkomsten gehouden en door de week ’s avonds Bijbelstudies. Verder woonde er de voorganger en andere leden van de geloofsgemeenschap en verleende men gastvrijheid aan zendelingen op weg naar hun zendingsgebieden. In principe was het een Christelijk Gasthuis om aan iedereen die op zoek was naar God een plaats te bieden.

 

Na Hans Cornelder berustte het voorgangers schap eerst bij Don Cowly en daarna bij Jerry Coborn en na hem bij Fred Ellis, opgevolgd door Stef en Dianne de Jong. In 1994 werd de Amerikaanse vliegbasis “Camp New Amsterdam” gesloten en velen die betrokken waren bij GNCF gingen terug naar Amerika. Hierdoor liepen de inkomsten sterk terug. Huize de Boom werd gesloten en alle activiteiten verhuisden naar het Koetshuis de Boom aan de overkant van de weg, dat voor gebruik gerenoveerd werd. Na een aantal jaren was de geloofsgemeenschap te klein geworden om alleen te kunnen overleven en besloot zij in 2002 samen te smelten met een internationale christelijke geloofsgemeenschap uit Hilversum: Evangelische Genade Gemeente, ook wel Grace Christian Fellowship genoemd. Onder die naam werd de geloofsgemeenschap voortgezet.

 

Onze voorganger David Michaud (Amerikaan) die helaas in 2018 is overleden kwam samen met zijn vrouw Corrie (Nederlandse) in 1997 naar Nederland. Samen met twee andere gezinnen werd er in Hilversum een christelijke geloofsgemeenschap gestart. Zij hielden hun samenkomsten in de huiskamer van Dave en Corrie en groeiden er al gauw uit. Zij vonden een plekje in het buurthuis van de Hilversumse Meent waar zij voor een aantal jaren hun samenkomsten hielden en uitgroeide tot een hechte groep gelovigen. In 1999 werd Dave gevraagd een groep in Dieren te gaan leiden en al gauw gingen er stemmen op om met beide groepen een maandelijkse Bijbelstudiedag te organiseren in een locatie in het midden van het land. Een van de leden wist zich GNCF te herinneren en dacht dat zij misschien bereid waren om hun bovenzaal te verhuren. Zo werden de eerste contacten gelegd. Het was een gebedsverhoring voor Stef en Dianne de Jong, die na de plotselinge dood van hun laatste voorganger Fred Ellis, al voor een aantal jaren het interim voorgangers schap op zich hadden genomen en op zoek waren naar een nieuwe Amerikaanse voorganger. Toen Dave contact met Stef opnam voor het verhuur van de bovenzaal, kwam er in de gesprekken al gauw de vraag naar voren of Dave er niet voor voelde hun voorganger te worden. Zo kwam de samenwerking tot stand en werden in mei 2002 de gemeentes Hilversum en Woudenberg samengevoegd, en volgde Dieren in januari 2003. In een tijd van versplintering en kerksplitsingen zagen wij een prachtig werk van Gods Geest die drie zo verschillende groepen christenen samenvoegde tot een hechte familie van broers en zussen in de Heer.

 

Onze geloofsgemeenschap bestaat uit circa tachtig mensen uit allerlei landen waarvan 75% Nederlanders. Naast een vaste groep van gelovigen worden de samenkomsten ook vaak bezocht door studenten uit de hele wereld, die een opleiding volgen bij PTC+ in Barneveld. Hieraan hebben wij onze internationale atmosfeer te danken. Onze samenkomsten zijn Nederlands/Engelstalig. Zondag na de samenkomst is er koffiedrinken gevolgd door soep op de prachtig verbouwde hooizolder zodat men elkaar kan ontmoeten als één grote “familie”. Ons doel is een thuis te zijn voor hen die geen thuis hebben. Je bent van harte welkom!